Sensi Labs sp. z o.o. realizuje następujące projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

Program: POIR poddziałanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/TT/12/2021

Tytuł projektu: Grant na Transfer Technologii w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji

Cel projektu: Celem projektu jest zakup praw własności i wdrożenie systemu EO Engine – platformy hybrydowej, łączącej elementy SDK i framework’u, zawierającej biblioteki programistyczne, narzędzia AI i komponenty technologiczne, optymalizujące procesy projektowania aplikacji AR

Wartość całkowita projektu: 799 500,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 520 000,00 zł

Program: POIR poddziałanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii

Nr umowy: SOI/D/17/2020

Tytuł projektu: Grant na doradztwo technologiczne w ramach Projektu ARP Sieć Otwartych Innowacji 

Krótki opis projektu: projekt zakłada skorzystanie z usług doradczych w celu przygotowania do pełnego i właściwego wdrożenia kompleksowego wieloplatformowego silnika AR – SDK rzeczywistości rozszerzonej w firmie Sensi Labs sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 68 880,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 47 600,00 zł