Dotacja

DOTACJE NA INNOWACJE

Nazwa Beneficjenta: Sensi Labs Sp. z o.o.

Wartość projektu: 310 575,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 199 950,00 PLN

Okres realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Cele projektu:

  • zwiększenie konkurencyjności Sensi Labs,
  • wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia,
  • pozyskanie nowych klientów,
  • nawiązanie współpracy z jednostką naukowo-badawczą,

Efektem projektu jest stworzenie mobilnego serwera, który dzięki unikalnej konstrukcji będzie mógł być wykorzystywany w trakcie prac terenowych mimo panujących tam trudnych warunków.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO